IS GROUP

Dozowniki automatyczne


ZATRIX® seria A
ZatriX® seria A typ A5 lub A10, służy do wytwarzania nowej emulsji chłodząco-smarującej (dla maszyn obróbczych) o porządanym przez Użytkownika właściwym stężeniu, dzięki dozowaniu do wody, właściwych dolewek koncentratu (mineralnego, półsyntetycznego lub syntetycznego oleju wodorozcieńczaalnego).

ZatriX® A5 przeznaczony jest do przygotowania emulsji chłodząco-smarującej o stężeniu do 5%. 
ZatriX® A10 przeznaczony jest do przygotowania emulsji chłodząco-smarującej o stężeniu do 10%.

Dane techniczne ZatriX® seria A-...:
SAUM - system automatycznego uzupełniania medium maszyny 
* możliwość współpracy z urządzeniem zewnętrznym, np.: sygnał rozpoczęcia/zakończenia dozowania, odczyt stężenia z refraktometru
** możliwość konfiguracji wyjścia, np.: alarm poziomu min. koncentratu, błąd dozowania 
*** praca jednego bądź wielu urządzeń (do 256) w jednej sieci MODBUS - zarządzanie z poziomu ZATRIX® APP
**** w wersji A-5 i A-10 lokalnie z wyświetlacza LCD 
***** ZATRIX® APP - oprogramowanie PC do obsługi dozowników ZATRIX® serii A-...s umożliwiające: 

- Tworzenie topologii sieci dozowników - podział na grupy 
- Zdalne zadawanie stężeń do pojedynczych jednostek/grup dozowników 
- Odczyt danych o zużyciu wody i koncentratu 
- Generowanie raportów o zużyciu w formie wykresów 
- Odczyt stanów: pracy, poziomów, stężeń, ostrzeżeń i alarmów w zależności od rozbudowy urządzeń 


ZatriX® zapewnia maksymalnie dokładne dozowanie emulsji, co wpływa na lepszą jakość obróbki, redukcję obsługi monitoringu chłodziw i wiele innych czynników, usprawniając pracę na wszystkich podpiętych do niego maszynach obróbczych. 

Stacja przygotowana jest do rozbudowy o dodatkowe elementy takie jak czujnik poziomu minimum, czujnik poziomu maximum, czujnik anty-przelewowy i elektrozawór sterujący odcięcie dopływu do maszyny. 

Dodatkowo w połączeniu z naszymi mieszadłami statycznymi jest w stanie przygotować emulsję gotową do podania do magistral centralnych - układ centralny. 

Główne zalety:
 • dokładność dozowania do 0,1%
 • zakres stężeń 0,5-10%
 • pełny monitoring zużycia wody, koncentratu 
 • możliwość generowania kompleksowych raportów zużycia 
 • możliwość wpięcia do 256 dozowników w jedną centralną sieć
 • układ w pełni automatyczny
 • redukcja zużycia koncentratu
 • redukcja zużycia wody 
 • bardzo duża stabilność zachowania stężenia 
 • redukcja kosztów utylizacji zużytej emulsji 
 • generowanie szybkich raportów zużycia za pomocą programu "ZATRIX® APP"
Możliwość wykorzystania ZatriX® seria A:
 
 • uzupełnianie emulsji w zbiorniku maszyny - zawór odcinający pływakowy 
 • uzupełnianie zbiornika maszyny - automatyczna regulacja poziomu emulsji w zbiorniku maszyny 
 • uzupełnianie zbiornika maszyny - automatyczna regulacja poziomu + kontrola poziomu minimalnego zbiornika koncentratu 
 • uzupełnianie zbiornika maszyny z uśrednieniem stężenia + automatyczna regulacja poziomu 
 • centralny układ uzupełniania maszyn z automatyczną regulacją poziomu 
 • komunikacja za pomocą RS 485 i oprogramowania ZATRIX®  APP - wersja LAN lub wersja USB