IS GROUP

Laboratorium


Nasze laboratorium wykonuje analizy zgodnie z procedurami Quaker Chemical i jest wyspecjalizowane w badaniu parametrów płynów obróbkowych. Na wyposażeniu laboratorium są najnowocześniejsze urządzenia, które pozwalają w szybki sposób rzetelnie określić kondycję chłodziw. Wykonujemy podstawowe analizy oraz pakiety pozwalające określić stan emulsji.

Analizujemy:

 • pH emulsji

Podwyższone pH może powodować m.in. problemy skórne u pracowników, korozję elementów nieżelaznych. Natomiast obniżone pH przyczynia się do rozwoju mikroorganizmów, obniżenia trwałości emulsji oraz korozji żelaza.

 •  alkaliczność całkowitą

Uzyskujemy informacje dotyczące działania antykorozyjnego, stabilności bakteriologicznej emulsji. Podwyższone stężenie powoduje powstawanie lepkich zanieczyszczeń, podwyższenie zużycia środka obróbkowego, problemów z pienieniem oraz wzrasta ryzyko problemów skórnych. Natomiast obniżone stężenie wypływa negatywnie na stabilność emulsji, zużycie narzędzi oraz powoduje problemy z korozją.

 • ilość oleju mineralnego i rozpuszczonych w nim składników (rozdział kwasem)

Dostarcza informacji o działaniu smarowym i antykorozyjnym emulsji.

 • zawartość oleju obcego i wolnego oleju obcego

Duża zawartość oleju obcego oraz wolnego oleju obcego może prowadzić do powstawania osadów oraz rozwoju bakterii i grzybów, a także wpływać negatywnie na wydajność szlifowania i obróbki. Ujemny wynik oleju obcego wskazuje na ubytek oleju w emulsji.

 • zawartość chlorków

Podwyższona zawartość chlorków powoduje powstanie problemów z korozją.

 • przewodność

Podwyższony poziom może prowadzić do powstania nierozpuszczalnych osadów, obniżenia ochrony antykorozyjnej, utraty wydajności procesu oraz niestabilności (rozwarstwienia) emulsji.

 • rozwój bakterii i grzybów

Bakterie i grzyby namnażają się w warstwie granicznej między olejem obcym, a emulsją. Duża ilość kolonii bakterii, grzybów/drożdży prowadzi do powstawania nieprzyjemnych zapachów, zatykania instalacji, problemów z filtracją, obniżenia trwałości emulsji, obniżenia pH oraz powstawania problemów skórnych u pracowników.

 • stopień korozji DIN
 • jakość wody
 • twardość całkowitą; magnezową i wapniową
 • formaldehyd
 • azotyny

Ilość cząstek stałych 60µ, 20µ,5µ

Dodatkowo analizujemy: mieszalność, pienienie się, powstawanie mydeł w emulsji.