IS GROUP

Polityka jakości


Głównym celem działalności naszej firmy jest dystrybucja, sprzedaż artykułów przemysłowych, projektowanie i produkcja oprzyrządowania i maszyn, przeprowadzenie serwisu technicznego oraz badań laboratoryjnych w sposób konkurencyjny przy zapewnieniu wymaganej jakości wyrobów jak i świadczonych usług. 

Uzyskujemy wymaganą jakość poprzez:
  • Zaangażowanie pracowników w produkcję wyrobów i realizację usług spełniających wymagania klienta. 
  • Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom. 
  • Bieżące analizy zagrożeń i szans w organizacji. 
  • Analizę potrzeb Klientów, analizę rynku oraz panujących trendów.
  • Budowanie wizerunku firmy jako najbardziej innowacyjnej - ciągły rozwój i nastawienie na innowacyjne rozwiązania.
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i spełnianie mających zastosowanie wymagań.
Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz ekspansja na rynku krajowym i międzynarodowym.