IS GROUP

Brykierciarki


BRYKIECIARKI DO WIÓRÓW I SZLAMÓW POSZLIFIERSKICH 

Wióry pochodzące z obróbki metali są cennym surowcem, z którym należy obchodzić się równie ekonomicznie, jak z materiałem wyjściowym. Zastosowanie brykieciarek do przetwarzania wiórów stanowi jedno z możliwych i ekonomicznie korzystnych rozwiązań. Technologia brykietowania jest przeznaczona do zakładów mechanicznych zajmujących się obróbką skrawaniem, a także dla firm zajmujących się wtórnym przetwarzaniem wiórów metalowych.

Brykieciarki stanowią uzupełnienie systemu transportu wiórów z centrów obróbczych lub mogą pracować samodzielnie z pojemnikiem o dużej objętości lub z kruszarką umieszczoną z przodu. Zbiorniki prasy są zwykle napełniane przez przenośnik ślimakowy z pojemnika materiału znajdującego się w pobliżu prasy. Można je napełnić za pomocą wywrotnicy lub ręcznie. Wspomniana technologia nie jest wymagająca, a znacznie obniża koszty materiałowe operacji odlewniczych oraz zmniejsza wymagania dotyczące magazynowania i obsługi. Okres zwrotu brykieciarek do obróbki metalu wynosi od 6 miesięcy do jednego roku.   

Główne zalety brykietowania: 
 • Redukcja kosztów utylizacji odpadów do 100%
 • Odzysk cieczy chłodzącej (emulsji, oleju) do 90%
 • Odsprzedaż zewnętrzna brykietów
 • Wzrost ceny zakupu materiału odpadowego (brykiety surowiec dla pieców hutniczych)
 • Redukcja częstotliwości wywozu odpadów (niższe koszty transportu i magazynowania)
 • Zwiększenie wartości ekonomicznej wiórów i szlamów 
 • Redukcja objętości wiórów i szlamów do 90%
 • Podniesienie standardu środowiskowego
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy - produkcja ekologiczna 
 • Zwiększenie czystości w zakładzie produkcyjnym 
 • Oszczędność miejsca, osługi i kosztów magazynowania 
Prasy iSwarf są ekonomicznymi maszynami o niskim zużyciu energii. Przetwarzają wióry powstałe podczas obróbki stali, żeliwa i metali nieżelaznych, a w szczególności aluminium. Standardowy asortyment pras iSwarf jest szeroki i oferuje wiele wariantów wydajności i wyposażenia. Połączenie mocy silnika pompy hydraulicznej od 4 kW do 15 kW i średnicy narzędzi prasujących od 55 mm do 100 mm pozwala spełnić wymagania dotyczące jakości brykietów i wydajności brykieciarki. Zaletą brykieciarek iSwarf jest zastosowanie opatentowanej konstrukcji układu hydraulicznego, który umożliwia bardzo łatwe zwiększenie mocy prasowania w przypadku zwiększonej produkcji. Typ leja można wybrać w zależności od materiału i sposobu połączenia z linią technologiczną. Dzięki modułowej konstrukcji prasy iSwarf spełniają najbardziej wymagające oczekiwania dotyczące automatyzacji obsługi i wyposażenia technologicznego,