Oleje przekładniowe

Masz jakieś pytania?

Podstawową funkcją jaka pełnią oleje przekładniowe jest smarowanie, czyli ograniczenie tarcia pomiędzy elementami współpracującymi.

Oleje Trans Lube zawierają wysokowydajne dodatki opracowane w celu zmniejszenia tarcia i rozpraszania ciepła, aby zapobiec m.in. przedwczesnemu zużyciu układu, korozji, zarysowaniom oraz powstawaniu wiórów. Nasza formuła zapewnia wymaganą stabilność termiczną w ekstremalnych warunkach, przy dużej prędkości obrotowej i dużych obciążeniach.
  • Znakomita nośność, pozwala uniknąć zużycia podzespołów
  • Wysoka stabilność mechaniczna zapewnia trwałość smaru w komponencie nawet w trudnych warunkach pracy
  • Zapewnia szybka separacje wody i powietrza
  • Kompatybilny z wieloma materiałami uszczelniającymi
  • Posiada dodatki zapobiegające utlenianiu i pienieniu
  • Duża zdolność do filtracji
  • Bardzo dobre właściwości pasywacyjne
  • Wysoka odporność na starzenie, zabezpiecza degradację oleju podczas długiego okresu stosowania
We wszystkich specyfikacjach olejów przekładniowych brane są pod uwagę ich właściwości użytkowe, takie jak stabilność na utlenienie, właściwości antykorozyjne, odporność na emulgowanie, kompatybilność z uszczelnieniami, ocena właściwości przeciwzużyciowych i zdolności przenoszenia obciążeń. Większość środków zawiera dodatki EP i AW, czasami MoS2.
Wybierając olej przekładniowy warto uwzględnić jeszcze typ przekładni, prędkość obrotową, stopień redukcji, zakres temperatury pracy (złaszcza temperaturę najniższą i najwyższą), przenoszoną moc, powierzchnię styku zębów, charakterystykę obciążeń, sposób sterowania i smarowania, zawartość wody w oleju, możliwość wycieku środka smarnego. Należy także kierować się znaczącymi specyfikacjami takimi, jak PN-80/C-965056, DIN 51517 part 3 (CLP), ATSF-FT 158.

Zapytaj o produkt

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania indywidualnej oferty
Scroll to Top