Środki emulgujące

Masz jakieś pytania?

Rozpuszczalne w wodzie chłodziwa do obróbki metali, zawierające rozpuszczalne oleje, półsyntetyki i prawdziwe syntetyki. Stosowane w wielu aplikacjach przemysłowych jak, np. wierceniach, frezowaniu, gwintowaniu i rozwiercaniu.

  • oleje emulgujące mineralne (zwane też mlecznymi, makroemulsjami, emulsjami wysokoolejowymi)
  • oleje półsyntetyczne (semisyntetyczne, mikroemulsje, emulsje półsyntetyczne)
  • ciecze syntetyczne (roztwory chemiczne)
Makroemulsje charakteryzują się wysoką zawartością oleju mineralnego wynoszącą od 50 do 85% masy w koncentracie, który oprócz tego składa się z wody, emulgatorów, detergentów i innych dodatków, nadających emulsji odpowiednie własności eksploatacyjne oraz przedłużające okres jej użytkowania. Są to przede wszystkim inhibitory korozji, dodatki EP, dodatki przeciwpienne, środki bakterio i grzybobójcze. Oleje emulgujące mineralne dają dobre smarowanie i mają lepsze własności chłodzące niż oleje nieemulgujące. Najczęściej spotykana wada tego typu emulsji, to gorsze własności myjące – powierzchnie obrabiarki oraz przedmiotów obrabianych mogą być pokryte trudną do usunięcia warstwą oleistą i innym osadem. Poza tym mogą „dymić”, ponieważ nie chłodzą tak dobrze, jak ciecze półsyntetyczne i syntetyczne. Niewłaściwe pielęgnowane mogą mieć słabą stabilność lub krótką żywotność, a także gorzej chronić obrabiane detale i części maszyny przed korozją.
Oleje półsyntetyczne o niskiej i średniej zawartości oleju mineralnego w koncentracie – od kilku do 50%, zawierają sporo składników, które znajdują się też w emulsjach wysokoolejowych, natomiast mają więcej złożonych emulgatorów tj. składników odpowiedzialnych za tworzenie emulsji. Ich własności można określić jako pośrednie pomiędzy emulsjami wysokoolejowymi a roztworami syntetycznymi. Zapewniają niezłe smarowanie, skutecznie redukują temperaturę, dobrze chronią przed korozją, mają dłuższą żywotność i lepsze własności myjące niż emulsje wysokoolejowe.
Ciecze syntetyczne nie zawierają olejów mineralnych. W ich składzie znajdują się składniki podobne do detergentów, które zapewniają lepsze zwilżanie oraz inne dodatki poprawiające właściwości. Mogą być rozpuszczalne lub dyspergowalne w wodzie. Ciecze syntetyczne pracują na ogół najczyściej w porównaniu z pozostałymi rodzajami płynów obróbczych. Ponadto najlepiej chłodzą, zwykle mają dobre właściwości antykorozyjne i najdłuższą żywotność. Z reguły są przezroczyste, co umożliwia operatorowi obserwowanie procesu obróbki. Wykazują się wysokim stopniem niewrażliwości na wodę złej jakości.

Zapytaj o produkt

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania indywidualnej oferty
Scroll to Top