Kontakt

Industrial Solutions Group Sp. z o.o.

Oddział I

Oddział II

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, 
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000577360, Kapitał zakładowy: 105 000.00 zł

Skontaktuj się z nami!

Dział obsługi klienta

Serwis techniczny

Laboratiorum

Innovative Solutions

Scroll to Top