Laboratorium

Nasze laboratorium wykonuje analizy zgodnie z procedurami Quaker Chemical i jest wyspecjalizowane w badaniu parametrów płynów obróbkowych. Na wyposażeniu laboratorium są najnowocześniejsze urządzenia, które pozwalają w szybki sposób rzetelnie określić kondycję chłodziw. Wykonujemy podstawowe analizy oraz pakiety pozwalające określić stan emulsji.

Analizujemy:

Podwyższone pH może powodować m.in. problemy skórne u pracowników, korozję elementów nieżelaznych. Natomiast obniżone pH przyczynia się do rozwoju mikroorganizmów, obniżenia trwałości emulsji oraz korozji żelaza.

Uzyskujemy informacje dotyczące działania antykorozyjnego, stabilności bakteriologicznej emulsji. Podwyższone stężenie powoduje powstawanie lepkich zanieczyszczeń, podwyższenie zużycia środka obróbkowego, problemów z pienieniem oraz wzrasta ryzyko problemów skórnych. Natomiast obniżone stężenie wypływa negatywnie na stabilność emulsji, zużycie narzędzi oraz powoduje problemy z korozją.

Dostarcza informacji o działaniu smarowym i antykorozyjnym emulsji.

Duża zawartość oleju obcego oraz wolnego oleju obcego może prowadzić do powstawania osadów oraz rozwoju bakterii i grzybów, a także wpływać negatywnie na wydajność szlifowania i obróbki. Ujemny wynik oleju obcego wskazuje na ubytek oleju w emulsji.

Podwyższony poziom może prowadzić do powstania nierozpuszczalnych osadów, obniżenia ochrony antykorozyjnej, utraty wydajności procesu oraz niestabilności (rozwarstwienia) emulsji.

Podwyższony poziom może prowadzić do powstania nierozpuszczalnych osadów, obniżenia ochrony antykorozyjnej, utraty wydajności procesu oraz niestabilności (rozwarstwienia) emulsji.

Bakterie i grzyby namnażają się w warstwie granicznej między olejem obcym, a emulsją. Duża ilość kolonii bakterii, grzybów/drożdży prowadzi do powstawania nieprzyjemnych zapachów, zatykania instalacji, problemów z filtracją, obniżenia trwałości emulsji, obniżenia pH oraz powstawania problemów skórnych u pracowników.

Korozją świadczy o niewłaściwej jakość cieczy obróbczej.

Korozja Forda

Znajomość paramentów wody jest niezbędna przy doborze odpowiedniego typu środka chłodzącego.

 

Oznaczamy Twardości: wapniową, magnezową i całkowitą, pH przewodność, chlorki, skażenie mikrobiologiczne wody – dipslidy

Zalecane parametry wody dla emulsji:

pH-  ok.7

przewodność mS/cm – 1-1,5

twardość całkowita odH – 5-20

chlorki ppm – 100

bakterie / grzyby – 10 2

Stosunek zawartości jonów wapnia i magnezu w wodzie świadczy o jakości cieczy chłodząco-smarujących, ich skłonności do tworzenia piany, oraz o powstawaniu nierozpuszczalnych mydeł

Azotyny i azotany są szkodliwe dla organizmu człowieka. Ich badanie to służy do pośredniego oznaczenia nitrozoamin, związków niebezpiecznych dla życia ludzi. Obecności tych substancji w chłodziwie, powinna być skontrolowana, poprzez np. stosowanie paskowych wskaźników testowych Test polega ona na zanurzeniu w chłodziwie paska, na końcu którego jest naniesiony wskaźnik zmieniający barwę, w zależności od stężenia azotynów.

Monitorując parametry chłodziwa:

dbasz o zdrowie pracowników

dbasz o jakość detali i narzędzi

oszczędzasz

Zgłoś realizację usługi

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania indywidualnej oferty

Scroll to Top