IS GROUP

DMP-50SE


DOSE MIX PROFESSIONAL SE typ DMP-50SE
Służy do wytwarzania środka oddzielającego z "trudnych" koncentratów np. na bazie soli mineralnych bądź grafitu w pożądanym przez Użytkownika właściwym stężeniu, dzieki automatycznemu dozowaniu do wody właściwych dolewek koncentratu, a następnie zasilania wytworzonym roztworem maszyn/instalacji. 

Zainstalowane mieszadło, umożliwia dokładne wymieszanie wody i koncentratu przygotowanego roztworu. Zastosowany w urządzeniu mieszalnik automatyczny ZATRIX®A, w zależności od zamówionej opcji umożliwia przygotowanie roztworu koncentratu i wody o stężeniu od 10-30%. 

DOSE MIX PROFESSIONAL SE, charakteryzują następujące zalety: 
  • Możliwość ustawienia wymaganego stężenia z dokłanością do 0,1%
  • Możliwość odczytu danych o zużyciu wody i koncentratu 
  • Zasilanie przygotowanym roztworem instalacji/maszyn obróbczych 
Dane techniczne: