IS GROUP

Separatory mgły olejowej


Mgła olejowa oraz cząsteczki pyłu powstałe w zakładach produkcyjnych to niewidoczne gołym okiem cząsteczki zawieszone w powietrzu. W zależności od rodzaju obróbki oraz obrabianego materiału cząsteczki te mają różną wielkość i skład. Mogą być wchłaniane przez organizm ludzki oraz mogą gromadzić się we krwi i mieć ogromnie niebezpieczny wpływ. Mogą powodować m.in.: alergię, astmę, nowotwory a nawet mogą być przyczyną zgonów. 

Negatywne skutki oddziaływania mgły i pyłu olejowego:
  • Wpływ na zdrowie ludzi, 
  • Skutek zdarzeń  zagrażających bezpieczeństwu 
  • Uszkodzenie maszyn 
  • Zmęczenie oraz spadek wydajności pracy pracowników 
  • Szkodzą środowisku 
  • Wpływają nagatywnie na urządzenia klimatyzacyjne 
Poprzez zastosowanie separatorów mgły olejowej serii YOMA wyposażonych w innowacyjny 4-stopniowy wkład filtracyjny rzeczywisty, zmierzony stopień wychwytywania zanieczyszczeń wynosi minimum 80%. 

OSZCZĘDNOŚĆ ORAZ DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO 
 
Porównując zużycie energii elektrycznej przez silnik w separatorach YOMA oraz modelach tej samej klasy (o zbliżonej wydajności przepływu powietrza) możemy zauważyć ponad 50% mniejsze zużycie energii, co za tym idzie oszczędności związane z opłatami za energię elektryczną. 
 
SEPARATORY MGŁY OLEJOWEJ YOMA SĄ W STANIE ODFILTROWAĆ MGŁĘ OLEJOWĄ W KLASIE DOKŁADNOŚCI H13
 
Produkty YOMA są w stanie odfiltrować ponad 95% cząstek stałych o wielkości 0,4 µm oraz ponad 96,8% cząstek stałych o wielkości 0,2 µm.